Cho khung dây kín có diện tích 500cm2 đặt vuông góc với đường sức từ trong từ trường đều. Độ lớn cảm ứng từ tăng từ 0 lên 0,8T trong 0,4s. Điện trở dâ

Question

Cho khung dây kín có diện tích 500cm2 đặt vuông góc với đường sức từ trong từ trường đều. Độ lớn cảm ứng từ tăng từ 0 lên 0,8T trong 0,4s. Điện trở dây 2 ôm. tính I cảm ứng trong khung

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-21T01:16:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:18:48+00:00

  Đáp án:

   0,05A

  Giải thích các bước giải:

  Suất điện động cảm ứng là:

  \(e = \dfrac{{\Delta BS}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\left( {0,8 – 0} \right){{.500.10}^{ – 4}}}}{{0,4}} = 0,1V\)

  Cường độ dòng điện cảm ứng là:

  \(I = \dfrac{e}{R} = \dfrac{{0,1}}{2} = 0,05A\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )