Cho lai giống đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với giống đậu Hà Lan hạt xanh F1 toàn hạt vàng khi đó các cây đậu Hà Lan F2 tự thụ phấn với nhau thì nhi

Question

Cho lai giống đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với giống đậu Hà Lan hạt xanh F1 toàn hạt vàng khi đó các cây đậu Hà Lan F2 tự thụ phấn với nhau thì nhiều tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào hãy viết biên luận với sơ đồ lai

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-31T14:10:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:12:11+00:00

  – sơ đồ lai

  P : AA ✖ aa

  G: A ✖ a

  F1: Aa ( 100% hạt vàng)

  – sơ đồ lai 2:

  P : Aa ✖ Aa

  G: A, a ✖ A, a

  F2: AA, 2 Aa, aa

  KH : 3:1

   

  0
  2021-08-31T14:12:43+00:00

  F1 100% hạt vàng nên suy ra vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh

  – Quy ước : vàng là AA, xanh là aa

  – sơ đồ lai

  P : AA ✖ aa

  G: A ✖ a

  F1: Aa ( 100% hạt vàng)

  – sơ đồ lai 2:

  P : Aa ✖ Aa

  G: A, a ✖ A, a

  F2: AA, 2 Aa, aa

  KH : 3:1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )