cho lai hai giống cà chua với nhau được F1 đồng loạt quả đỏ tròn.Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 56,25% cây quả đỏ tròn:18,75% cây quả đỏ bầu dục:18,75

Question

cho lai hai giống cà chua với nhau được F1 đồng loạt quả đỏ tròn.Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 56,25% cây quả đỏ tròn:18,75% cây quả đỏ bầu dục:18,75% cây quả vàng tròn:6,25% cây quả vàng bầu dục
a) Xác định kiểu gen kiểu hình của P
b) Lập sơ đồ lai từ F1 đến F2
c) Từ những cây quả đỏ tròn ở F2 trình bày phương pháp tạo ra giống cây quả đỏ tròn thuần chủng
d) Cũng ở loài trên và các gen không có sự thay đổi về quy luật di truyền.Nếu muốn F1 phân li 3:1 về tính trạng màu sắc quả tính trạng hình dạng quả đồng tính kiểu gen của P có thể như thế nào?
gúp mik vs ak

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-08T07:45:15+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:46:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.F1 tự thụ thu được F2:

  9 đỏ, tròn: 3 đỏ bàu dục; 3 vàng tròn ; 1 vàng bầu dục

  => Đỏ >> vàng, tròn >> bầu dục

  F1 dị hợp 2 cặp gen

  Quy ước: 

  A- đỏ, a- vàng

  B- tròn, b- bầu dục 

  F1: AaBb=> P thuần chủng AAbb x aaBB hoặc AABB x aabb

  b. Sơ đồ lai;

  Ptc: đỏ tròn AABB x vàng bầu dục aabb

  G:  AB                                     ab

  F1: 100% AaBb đỏ tròn

  F1 x F1:  AaBb đỏ tròn x AaBb đỏ tròn

  G: 1AB: 1Ab : 1aB :1ab     1AB :1Ab : 1aB : 1ab

  F2: 9 A-B- : 3 A-bb: 3aaB- : 1aabb

  c. Nếu muốn tạo quả đỏ tròn thuần chủng cho AaBb ở F2 tự thụ qua hiều thế hệ

  d. F1: 3 đỏ : 1 vàng => P : Aa x Aa

  F1 đồng tính quả tròn => P:BB x BB hoặc BB x Bb hoặc BB x bb

  Vậy P:

  AaBB x AaBB ; AaBB x AaBb ; AaBB x Aabb

  F1 đồng tính bầu dục => P: bb xbb

  Vậy P: Aabb x Aabb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )