Cho lục giác đều tâm 0 A1,A2,A3,A4,A5,A6 Xác định ảnh của tam giác A10A3 qua -phép tịnh tiến theo véc tơA1A2 -Phép vị tự (0;-1) -Phép quay (0;60°) -Ph

Question

Cho lục giác đều tâm 0 A1,A2,A3,A4,A5,A6 Xác định ảnh của tam giác A10A3 qua
-phép tịnh tiến theo véc tơA1A2
-Phép vị tự (0;-1)
-Phép quay (0;60°)
-Phép đối xứng trục A2A5

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-09T10:15:16+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:16:56+00:00

  a) Dựng hình bình hành $A_1 O A_6 B$. Khi đó, qua phép tịnh tiến thì $A_1 -> B$, $O -> A_6$, $A_3 -> O$.

  Vậy 
  $T_{\vec{A_1 A_2}}(A_1OA_3) = OA_6B$.

  c) Khi quay tâm O, góc $60^{\circ}$ thì $A_1->A_2$, $A_3 -> A_4$ và O giữ nguyên. Vậy ảnh là tam giác $A_2OA_4$.

  d) Ta có $A_4$ đối xứng với $A_1$ qua $A_2 A_5$, $A_1$ đối xứng với $A_3$ qua $A_2 A_5$ và $O$ giữ nguyên do nó nằm trên $A_2 A_5$. 

  Vậy ảnh của $A_1 O A_3$ qua phép đxung trục là $A_1 O A_4$ = $A_1 A_4$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )