cho lượng dư dung dịch Agno3 tác dụng với 220 ml dung dịch hỗn hợp (KF 0,15 M và AlCl3 0,27M) Khối lượng kết tủa thu đc là giúp mk vs ạ

Question

cho lượng dư dung dịch Agno3 tác dụng với 220 ml dung dịch hỗn hợp (KF 0,15 M và AlCl3 0,27M) Khối lượng kết tủa thu đc là
giúp mk vs ạ

in progress 0
Audrey 4 tuần 2021-11-12T14:21:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:23:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nAlCl3=0,22×0,27=0,0594mol

  Pthh:

  AlCl3+3AgNO3–>3AgCl+Al(NO3)3

  0,0594->              0,1782mol

  => m kết tủa

        = 143,5×0,1782=25,5717g

  0
  2021-11-12T14:23:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nAlCl3=0,22×0,27=0,0594mol

  AlCl3+3AgNO3–>3AgCl+Al(NO3)3

  0,0594              0,1782mol

  m kết tủa= 143,5×0,1782=25,5717g

        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )