cho M=1+5+5 ²+5 ³+…..+5^29 a)M chia hết cho 6 b) Mko biết làm  32

Question

cho M=1+5+5 ²+5 ³+…..+5^29
a)M chia hết cho 6
b) Mko biết làm  32

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-21T06:38:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T06:39:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Do M có tất cả 30 ssh mà 30 chia hết cho 2 nên ta nhóm 2 ssh vào 1 nhóm 

   M = 1+5+5²+5³+…..+5^29

  M=(1+5)+(5²+5³)+…..+(5^28+5^29)

  M=6+ 5².(1+6)+…….+5^28.(1+5)

  M=6.(5²+5^4+…….+5^28)

  ⇒M Chia hết cho 6 (đpcm)

   

  0
  2021-10-21T06:40:03+00:00

  Đáp án:

  Ta có :

  `M=1+5+5^2+5^3+…+5^29 vdots 6`

  `=>M=(1+5)+(5²+5³)+…..+(5^28+5^29)`

  `=>M=6+ 5².(1+6)+…….+5^28.(1+5)`

  `=>M=6.(5²+5^4+…….+5^28) vdots 6`

  Vì `6.(5²+5^4+…….+5^28) vdots 6`

  `=> M vdots 6`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )