Cho M=9¹+9²+9³+9⁴….+9¹⁰+9¹¹+9¹². Chứng minh M là bội của 31. Xin giúp em. Em cảm ơn ạ.

Question

Cho M=9¹+9²+9³+9⁴….+9¹⁰+9¹¹+9¹². Chứng minh M là bội của 31.
Xin giúp em. Em cảm ơn ạ.

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-28T13:17:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:19:10+00:00

  Ta có : 9 = 3^2 

  nên M = 3^2 + 3^4 + … + 3^22 + 3^24

  = 3^2(1+3^2 + 3^4) + … + 3^20(1+3^2+3^4)

  = 3^2 x 91 + … + 3^20 x 91 

  0
  2021-11-28T13:19:28+00:00

  Đáp án:

  Ta có : `9 = 3^2` 

  `=> M = 3^2 + 3^4 + … + 3^22 + 3^24`

  `=> 3^2(1+3^2 + 3^4) + … + 3^20(1+3^2+3^4)`

  `=> 3^2 times 91 + … + 3^20 times 91`

  `=> 91(3^2 +…+ 3^20) vdots 31`

  `=> 91 vdots 31(` Vô lý`)`

  `=>` Đề sai

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )