Cho m g bộ Đề đã phân ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thứ được 1.12 lít khí(đktc). A, tính khó lượng Fe đã phản ứng?(biết Mfe= 56). B, nếu hoá tan l

Question

Cho m g bộ Đề đã phân ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thứ được 1.12 lít khí(đktc).
A, tính khó lượng Fe đã phản ứng?(biết Mfe= 56).
B, nếu hoá tan lượng kim loại trên bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít khí( đktc) SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tình V?

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-14T07:20:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:21:47+00:00

  Đáp án:

   a) 2,8g

  b) 1,68l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  n{H_2} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,mol \Rightarrow nFe = n{H_2} = 0,05\,mol\\
  mFe = 0,05 \times 56 = 2,8g\\
  b)\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to Fe{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  nS{O_2} = 0,05 \times 1,5 = 0,075\,mol\\
   \Rightarrow VS{O_2} = 0,075 \times 22,4 = 1,68l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )