Cho m(g) Fe tác dụng vs Oxi sau phản ứng thu đc 1 hỗn hợp X gồm Fe ,FeO,Fe3O4,Fe2O3 Có m=21,7g tác dụng vs HCl vừa đủ thu đc 4,48 lít H2(đktc) và khối

Question

Cho m(g) Fe tác dụng vs Oxi sau phản ứng thu đc 1 hỗn hợp X gồm Fe ,FeO,Fe3O4,Fe2O3 Có m=21,7g tác dụng vs HCl vừa đủ thu đc 4,48 lít H2(đktc) và khối lượng HCl cần dùng là 29,2g

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-07T19:34:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:36:06+00:00

  * Nếu giải theo đặt ẩn thì không có đáp án. 

  Coi $Fe_3O_4=FeO.Fe_2O_3$

  Quy đổi hỗn hợp X gồm $Fe$ (x mol), $FeO$ (y mol), $Fe_2O_3$ (z mol)

  $\Rightarrow 56x+72y+160z=21,7$  $(1)$

  PTHH:

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  $FeO+2HCl\to FeCl_2+H_2O$

  $Fe_2O_3+6HCl\to 2FeCl_3+3H_2O$

  $n_{HCl}=\dfrac{29,2}{36,5}=0,8(mol)$

  Theo PTHH: $n_{HCl}=2n_{Fe}+2n_{FeO}+6n_{Fe_2O_3}$

  $\Rightarrow 2x+2y+6z=0,8$           $(2)$

  $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $\Rightarrow x=0,2$                            $(3)$

  Từ $(1)(2)(3)\Rightarrow $ nghiệm âm

  * Giải theo bảo toàn nguyên tố:

  Bảo toàn $H$: 

  $n_{HCl}=2n_{H_2}+2n_{H_2O}$

  $\Rightarrow n_{H_2O}=0,2(mol)$

  $2H+O\to H_2O$

  $\Rightarrow n_{O(X)}=0,2(mol)$

  BTKL:

  $m_{Fe}=21,7-0,2.16=18,5g$

  Chú ý là nếu lấy số mol âm ở cách 1 đem tính $m_{Fe}$ cũng ra $18,5g$.

  0
  2021-08-07T19:36:20+00:00

  Đáp án:

   Trg hình nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )