Cho m g Fe vào dd chứa 1,38 mol HNO3 , đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn tòn thấy còn lại 0,75 mol chất rắn ko tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO ,

Question

Cho m g Fe vào dd chứa 1,38 mol HNO3 , đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn tòn thấy còn lại 0,75 mol chất rắn ko tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO , NO2 thoát ra .Giá trị của m là

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-16T17:21:39+00:00 1 Answers 147 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-16T17:22:47+00:00

  Đáp án: D 

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau phản ứng Fe dư nên chỉ tạo muối Fe(NO3)2.

  Fe+4HNO3→FeNO33+NO+2H2OFe+2FeNO33→3FeNO32

  Áp dụng sự bảo toàn khối lượng (số mol) N ta có:

  nNtrong HNO3=nNtrong FeNO32+nNtrong NO,NO2

  Hay: 

  1,28=2.nFeNO32+0,38⇒nFeNO32=0,5 mol=nFe phản ứng

  Vậy: mFe = 0,5.56 = m – 0,75m  m = 112 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )