cho m g hh x gồm fe feo fe2o3 fe3o4 pư hết vs HNO3 thu dc 13,44 l NO vs dd Z hòa tan tối đa 5,04 g fe sinh ra No tính nHNO3

Question

cho m g hh x gồm fe feo fe2o3 fe3o4 pư hết vs HNO3 thu dc 13,44 l NO vs dd Z hòa tan tối đa 5,04 g fe sinh ra No tính nHNO3

in progress 0
Kennedy 2 giờ 2021-09-15T09:46:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:48:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề : $13,44 \to 1,344$

  Coi hỗn hợp X gồm $Fe,O$

  $n_{NO} = \dfrac{1,344}{22,4} = 0,06(mol)$
  $n_{Fe} = \dfrac{5,04}{56} = 0,09(mol)$

  Sau phản ứng , dung dịch $X$ gồm :

  $Fe^{3+}$

  $NO_3^-$

  $2Fe^{3+} + Fe \to 3Fe^{2+}$

  Theo PT trên :

  $n_{Fe(trong\ X)} = n_{Fe^{3+}} = 2n_{Fe} = 0,09.2 = 0,18(mol)$

  Quá trình oxi hóa khử :

  $Fe^0 \to Fe^{+3} + 3e$

  $O^0 + 2e \to O^{-2}$
  $N^{+5} + 3e \to N^{+2}$
  Bảo toàn electron :
  $0,18.3 = 2n_O + 0,06.3$

  $\to n_O = 0,18$
  $\to m = m_{Fe} + m_O = 0,18.56 + 0,18.16 = 12,96(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )