Cho m g kim loại M có hóa trị không đổi tác dụng với 200g dung dịch H2S04 12,25%.Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch A trong A nồng độ % của M2(S

Question

Cho m g kim loại M có hóa trị không đổi tác dụng với 200g dung dịch H2S04 12,25%.Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch A trong A nồng độ % của M2(S04)n là 14,598%.Xác định kim loại M

in progress 0
Skylar 3 ngày 2021-12-07T00:49:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:50:15+00:00

  Đáp án:

   Mg

  Giải thích các bước giải:

   2M+nH2SO4->M2(SO4)n+nH2

  nH2SO4=200×12,25%/98=0,25 mol

  =>nH2=0,25 mol

  nM=0,5/n mol

  nM2(SO4)n=0,25/n mol

  mdd spu=MM/2n+200-0,25×2=MM/2n+199,5

  Ta có

  0,25/nx(2MM+96n) : (MM/2n+199,5)=14,598%

  =>(MM/2n+24)/(MM/2n+199,5)=14,598%

  =>MM/2n+24=0,07299MM/n+29,12301

  =>MM/n=12

  =>MM=12n

  Ta có n=2 thì MM=24

  =>M là Magie

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )