Cho m(g), nhôm(Al) td với dung dịch HNO3 đặc nóng. Sau phản ứng thu đc Al(NO3)3 2.688 lít khí N2 (đktc) và H2O (Al=27) a) Viết phương trình oxi hóa- k

Question

Cho m(g), nhôm(Al) td với dung dịch HNO3 đặc nóng. Sau phản ứng thu đc Al(NO3)3 2.688 lít khí N2 (đktc) và H2O (Al=27)
a) Viết phương trình oxi hóa- khử
b) Tìm m là khối lượng muối sinh ra
c) Tính V dung dịch HNO3 1,2M cần dùng cho phản ứng

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-08-13T13:55:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:56:20+00:00

  Đáp án:

   b) 85,2g

  c) 1,2M

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  10Al + 36HN{O_3} \to 10Al{(N{O_3})_3} + 3{N_2} + 18{H_2}O\\
  b)\\
  {n_{{N_2}}} = \dfrac{{2,688}}{{22,4}} = 0,12\,mol\\
  {n_{Al{{(N{O_3})}_3}}} = \dfrac{{0,12 \times 10}}{3} = 0,4\,mol\\
  {m_{Al{{(N{O_3})}_3}}} = 0,4 \times 213 = 85,2g\\
  c)\\
  {n_{HN{O_3}}} = \dfrac{{0,12 \times 36}}{3} = 1,44\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}HN{O_3}}} = \dfrac{{1,44}}{{1,2}} = 1,2l
  \end{array}\)

  0
  2021-08-13T13:56:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bạn xem hình nhé!

  Phần c mk quên chưa đổi N2=2N=>nHNO3=3.0,4+0,12.2=1, 44 MOL

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )