Cho m gam BaCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Giá trị m là

Question

Cho m gam BaCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Giá trị m là

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-16T19:28:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T19:29:43+00:00

    Bảo toàn C:

    $n_{BaCO_3}= n_{CO_2}= \frac{4,48}{22,4}= 0,2 mol$

    $\Rightarrow m_{BaCO_3}= 0,2.197= 39,4g= m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )