Cho m gam hh x gồm al và mg vào dd hcl dư. Thu được 0.32 mol khí h2 . Nếu cho m gam hh x vào dd hno3 dư thu dược 0.08 mol khí y duy nhất… khí y kho

Question

Cho m gam hh x gồm al và mg vào dd hcl dư. Thu được 0.32 mol khí h2 . Nếu cho m gam hh x vào dd hno3 dư thu dược 0.08 mol khí y duy nhất… khí y kho thể là
A.No B.N2o C.No2 D. N2

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-11-24T09:21:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:23:20+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   BT e ta có

  \(\begin{array}{l}
  3nAl + 2nMg = 2n{H_2}\\
   =  > 3nAl + 2nMg = 0,64\,mol
  \end{array}\)

  gọi n là số e nhận của HNO3

  ta có

  \(\begin{array}{l}
  3nAl + 2nMg = 0,08n\\
   =  > 0,08n = 0,64 =  > n = 8
  \end{array}\)

  => khí Y là N2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )