Cho m gam hỗn hợp Y gồm K và Zn -Lấy m gam Y cho vào nước dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 11,2 lít H2(ở đkc) -lấy m gam Y(dạng bột) cho vào dun

Question

Cho m gam hỗn hợp Y gồm K và Zn
-Lấy m gam Y cho vào nước dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 11,2 lít H2(ở đkc)
-lấy m gam Y(dạng bột) cho vào dung dịch xút(dư)tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 17,92 lít H2(ở đkc)
Tìm khối lượng từng kim loại trong m gam Y.

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-18T07:36:50+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T07:38:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – nH2=0,5 (mol)

     gọi nK=x (mol)

     2K + 2H2O => 2KOH + H2↑

       x.                           x       1/2x

     2KOH + Zn => K2ZnO2 + H2↑

       x.         1/2x.                      1/2x      

     nH2=  1/2 x+ 1/2x=0,5 =>x=0,5 (mol)

   – nH2=0,8 (mol) => Phần 1 ; K pứ hết , Zn dư

      2K + 2H2O => 2KOH + H2↑

        x.                       x.         1/2 x

      2KOH + Zn => K2ZnO2 + H2↑

         x.          1/2x.                    1/2x

      Zn + 2NaOH => Na2ZNO2 + H2

       y.         2y.                                  y

    nH2= 1/2x+1/2x+y=0,8 ; x=0,5 =>y=0,3 (mol)

  => nK=0,5 => mK=19,5(g)

       n Zn= 1/2x+y=0,55 (g) => mZn=35,75(g)  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )