Cho m gam khí anken(X) (hidrocacbon mạch hở, có chứa 1 liên kết đôi) làm maats màu vừa đủ 150ml dd brom 1M, kết thúc pư bình brom tăng 4,2g a)Tính m v

Question

Cho m gam khí anken(X) (hidrocacbon mạch hở, có chứa 1 liên kết đôi) làm maats màu vừa đủ 150ml dd brom 1M, kết thúc pư bình brom tăng 4,2g
a)Tính m và lập CTPT của anken(X)
b)Trùng hợp(X) (đk pư có đủ) thu đc a gam polime. Viết ptpư trùng hợp và tính a, biết hiệu suất trùng hợp là 80%.

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-21T03:31:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:32:56+00:00

  a, 

  $n_{Br_2}= n_X= 0,15 mol$

  $m_{tăng}= m_{X}= m$

  => $M_X= \frac{4,2}{0,15}= 28= 14n$

  $\Leftrightarrow n=2$

  Vậy A là $C_2H_4$

  b, 

  $nCH_2=CH_2 \buildrel{{t^o, p, xt}}\over\to -(CH_2-CH_2)-n$ 

  $m_{C_2H_4}= 4,2g= m_{PE}$ (bảo toàn khối lượng)

  $H= 80\%$ => $a= 4,2.80\%= 3,36g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )