cho mạch điên AB gồm hai điện trởi R1=40 ôm, R2=60 ôm mắc sông song với nhau. Biết hiệu điện thế của đoạn mạch AB là 24V khổng đổi. a) tính điện trở t

Question

cho mạch điên AB gồm hai điện trởi R1=40 ôm, R2=60 ôm mắc sông song với nhau. Biết hiệu điện thế của đoạn mạch AB là 24V khổng đổi. a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. b)tính cường độ dòng điện giữa 2 đầu mỗi điện trở

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-08-28T19:02:21+00:00 2 Answers 276 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:03:29+00:00

  Đáp án:

   Rtd=24 ôm ,I1=0.6A,I2=0.4A

  Giải thích các bước giải:

   Rtd=(R1×R2):(R1+R2)=2400:100=24

  I1=U:R1=24:40=0.6

  I2=U:R2=24:60=0.4∑

  0
  2021-08-28T19:03:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    a)  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

  $R_{tđ}$ = $\frac{R1R2}{R1+R2}$ = $\frac{40 * 60}{40 + 60}$ = 24 (Ôm)

  Vì R1 // R2 ==>  Uab = U1 = U2 = 24 V

  b) Cường độ dòng điện chạy qua R1 là :

  I1 = $\frac{U1}{R1}$ = $\frac{24}{40}$ = 0.6 (A)

  Cường độ dòng điện chạy qua R2 là :

  I2 = $\frac{U2}{R2}$ = $\frac{24}{60}$ = 0.4 (A)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )