Cho mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp, biết R2=2R1, R3=3R1. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U=24V. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Question

Cho mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp, biết R2=2R1, R3=3R1. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế U=24V. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-06T17:25:38+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:27:10+00:00

  Đáp án:

   U₁ = 4V

   U₂ = 8V

   U₃ = 12 V

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ????????????

  Giải thích các bước giải:

   Bạn tham khảo trong ảnh nhé ạ 

  0
  2021-09-06T17:27:18+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $U_1 = 4 (V); U_2 = 8 (V); U_3 = 12 (V)$

  Giải thích các bước giải:

       $R_1$ $nt$ $R_2$ $nt$ $R_3$

  Vì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở như nhau nên ta có:

       $\dfrac{U_1}{R_1} = \dfrac{U_2}{R_2} = \dfrac{U_3}{R_3} = \dfrac{U_1 + U_2 + U_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

                                          $= \dfrac{U}{R_1 + 2R_1 + 3R_1}$

                                          $= \dfrac{24}{6R_1} = \dfrac{4}{R_1}$

  $⇔ U_1 = R_1.\dfrac{4}{R_1} = 4 (V)$

        $U_2 = 2R_1.\dfrac{4}{R_1} = 8 (V)$

        $U_3 = 3R_1.\dfrac{4}{R_1} = 12 (V)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )