Cho mạch điện gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V, biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là I1 = 0,25A (Hình vẽ bên). a) Tính cường độ d

Question

Cho mạch điện gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V, biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là I1 = 0,25A (Hình vẽ bên).
a) Tính cường độ dòng điện qua đèn Đ2 ?
b) Nếu hiệu điện thế qua đèn Đ2 là 4,5V
thì hiệu điệu thế qua đèn Đ1 là bao nhiêu?
giúp em với ạ em hứa sẽ trả ạ

in progress 0
Arianna 28 phút 2021-09-20T08:47:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:48:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp thì thì: $I = I_1 = I_2$ 

  Cường độ dòng điện qua đèn $Đ_2$ là 
  $I_2 = I_1 = 0,25A$ 

  b. Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp thì thì: $U = U_1 + U_2$ nên 

  $U_1 = U – U_2 = 12 – 4,5 = 7,5V$ 

  hiệu điệu thế qua đèn $Đ_1$ là 7,5V

  0
  2021-09-20T08:49:32+00:00

  Đáp án:

   a)  I₂ = 0,25A

   b)  U₁ = 7,5 V

  Giải thích các bước giải:

   a)  Cường độ dòng điện qua đèn Đ₂                    I = I₁ = I₂ ( Vì 2 đèn mắc nối tiếp  

               ➩ I₂ = 0,25 A. 

  b)  HĐT qua đèn Đ₁ là :

  U = U₁ + U₂   ( 2 đèn mắc nối tiếp) 

  ➩ U₁ = U – U₂ ➩ U₁ = 12 – 4,5 = 7 5 V

    CHÚC BN HỌC TỐT NHA ????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )