Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U=9V, R1=1,5 ôm. Biết hiệu điên thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trê

Question

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U=9V, R1=1,5 ôm. Biết hiệu điên thế hai đầu R2 là U2=6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là bao nhiêu?

in progress 0
Adalynn 2 ngày 2021-12-07T22:42:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:43:29+00:00

  Đáp án:

  Đổi 2p=120s

  Hiệu điện thế 2 đầu R1 là: U1=U-U2=9-6=3 V

  => Cường độ dòng trong mạch là: I=I1=U1/R1=3/1,5=2 A

  => R2=U2/I=6/2=3 ohm

  => Q=Iˆ2.R2.t=2ˆ2.3.120=1440 J

  0
  2021-12-07T22:44:02+00:00

  Đáp án:

  \(Q = 1440J\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  U = 9V\\
  {U_2} = 16V\\
  {R_1} = 1,5\Omega \\
  t = 2phut = 120s
  \end{array} \right.\)

  Mạch điện gồm: \({R_1}\,nt\,\,{R_2}\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \({R_1}\) là: 

  \({U_1} = U – {U_2} = 9 – 6 = 3V\)

  Cường độ dòng điện chạy trong mạch và qua mỗi điện trở:

  \(I = {I_1} = {I_2} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{3}{{1,5}} = 2A\)

  Điện trở \({R_2}\) là: \({R_2} = \frac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = \frac{6}{2} = 3\Omega \)

  Nhiệt lượng toả ra trên \({R_2}\) trong 2 phút là:

  \(Q = I_2^2.{R_2}.t = {2^2}.3.120 = 1440J\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )