Cho mạch điện xoay chiều gồm r= 20 ôm; c=1/2000π (f); L = 0,2/π (H) điện áp tức thời hai đầu mạvh: u= 80căn2 cos 100πt (v) A. Tính cảm kháng zl dung k

Question

Cho mạch điện xoay chiều gồm r= 20 ôm; c=1/2000π (f); L = 0,2/π (H) điện áp tức thời hai đầu mạvh: u= 80căn2 cos 100πt (v)
A. Tính cảm kháng zl dung kháng zc
B. Tính tổng trở z
C. Tính cường độ hiệu dụng ở
Đi. Tính công suất tiêu thụ
E. Viết biểu thức của cườmg độ dòng điện i

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-24T18:25:43+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:27:08+00:00

  Đáp án:

   a. $\begin{array}{l}
  {Z_L} = 20\left( \Omega  \right)\\
  {Z_C} = 20\left( \Omega  \right)
  \end{array}$

  b. $20\left( \Omega  \right)$

  c. $4\left( A \right)$

  d. $320$W

  e. i = $4\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)$

  Giải thích các bước giải:

  a.

  $\begin{array}{l}
  {Z_L} = L.\omega  = \frac{{0,2}}{\pi }.100\pi  = 20\left( \Omega  \right)\\
  {Z_C} = \frac{1}{{C\omega }} = \frac{1}{{\frac{1}{{2000\pi }}.100\pi }} = 20\left( \Omega  \right)
  \end{array}$

  b. 

  $Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{20}^2} + {{\left( {20 – 20} \right)}^2}}  = 20\left( \Omega  \right)$

  c. 

  $I = \frac{U}{Z} = \frac{{80}}{{20}} = 4\left( A \right)$

  d. 

  $P = {I^2}.R = {4^2}.20 = 320$W

  e.  

  $\begin{array}{l}
  {Z_L} = {Z_C} \Rightarrow \varphi  = 0\\
   \Rightarrow i = {I_0}\cos \left( {100\pi t} \right) = 4\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )