Cho mạch điện sơ đồ hình vẽ Nguồn điện có hiệu điện thế 3v đóng khóa k ampe kế A1 chỉ 0,1A ampe kế a2 chỉ 0,2 A A, cho biết cường độ chạy qua mỗi bón

Question

Cho mạch điện sơ đồ hình vẽ
Nguồn điện có hiệu điện thế 3v đóng khóa k ampe kế A1 chỉ 0,1A ampe kế a2 chỉ 0,2 A
A, cho biết cường độ chạy qua mỗi bóng đèn là bao nhiêi
B, tìm số chỉ ampe kế A
C, hiệu điện thế mỗi bóng đèn là bao nhiêu

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-08T16:39:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:41:04+00:00

  a, Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 1 là 0,1 A

  Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 2 là 0,2 A

  b, Mạch điện song song:

  A=A1+A2=0,1+0,2=0,3

  c, Gọi hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 1, 2 lần lượt là U1, U2, hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch điện là U

  Mạch điện song song:

  U=U1=U2=3(V)

  Vậy hiệu điện thế đèn 1 băng đèn 2 và bằng 3V

   

  0
  2021-09-08T16:41:41+00:00

  Đáp án: vì hai đèn mắc song song nên:

  I=I1+I2

  U=U1=U2

  a) số chỉ ampe kế A1 là 0,1 A, số chỉ ampe kế A2 là 0,2 A.

  b) cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 và đèn 2 là:I=I1+I2=0,1+0,2=0,3A.

  c) hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 và đèn 2 là:U=U1=U2=3V. Cho mik ctlhn nhé.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )