Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 12m vuông chiều rộng là 50m tính chiều dài

Question

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 12m vuông chiều rộng là 50m tính chiều dài

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-01T05:14:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:16:05+00:00

  Đáp án:0,84 m.

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài hình chữa nhật là:

   12 : 50 = 0,84 (m)

   Đáp số:0,84 m.

  Sao chiều dài bé hơn chiều rộng?

  0
  2021-09-01T05:16:29+00:00

  Chiều dài hình chữa nhật là:

   12 : 50 = 0,84 (m)

   Đáp số:0,84 m.

  Sao diện tích lại bé hơn chiều rộng và từ đó khiến chiều daì bé hơn chiều rộng

  KL : đề bài sai 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )