Cho mảnh đất hình tam giác vuông ,vuông tại A,cạnh AB = 80 m ,cạnh AC = 50 m.Người ta làm 1 con đường song song và áp với cạnh AB.Độ rộng của con đườn

Question

Cho mảnh đất hình tam giác vuông ,vuông tại A,cạnh AB = 80 m ,cạnh AC = 50 m.Người ta làm 1 con đường song song và áp với cạnh AB.Độ rộng của con đường là 5m. a) Tính diện tích mảnh đất . b) Tính diện tích con đường. Gíup mình nhé.Mình đang cần gấp.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-09-21T01:13:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T01:14:55+00:00

  a) Diện tích mảnh đất hình tam giác là:

      50 × 80  2 = 2000 (m²)

  b) Nối DE, ta được hình thang hay con đường DEBA

      Diện tích miếng đất ABE là:

      5 × 80 : 2 = 200 (m²)

      Diện tích miếng đất AEC là:

      2000 – 200 = 1800 (m²)

      Đoạn DE là:

      1800 × 2 : 50 = 72 (m²)

      Diện tích con đường là:

       (80 + 72) × 5 : 2 = 380 (m²)

        ĐS: a) 2000 m²

              b) 380 m²

  0
  2021-09-21T01:15:01+00:00

  a) Diện tích mảnh đất là:

            $80\times50:2=2 000$ ($m^{2}$ )

  b) Từ hình vẽ ta có diện tích con đường là diện tích hình thang DEBA

  Diện tích tam giác ABE là:

       $80\times5:2=200$ ($m^{2}$ )

  Diện tích tam giác AEC là:

        $2 000-200=1800$ ($m^{2}$ )

  Độ dài đoạn DE là:

         $1800\times2:50=72$ (m)

  Diện tích con đường là:

         $(72+80)\times5:2=380$ ($m^{2}$ )

                        Đáp số: $380$ $m^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )