Cho mh hỏi 1lits nước có phải đổi thành 1kg nước không mấy bsanj

Question

Cho mh hỏi 1lits nước có phải đổi thành 1kg nước không mấy bsanj

in progress 0
Melody 5 phút 2021-09-09T13:01:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:02:42+00:00

  Đáp án:

   $V = 1 lít ⇒ m = 1kg$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có m = D.V 

  Với nước: $V = 1 lít = 1dm^3 = 0,001m^3$

  Và $D = 1000kg/m^3$ 

  nên $m = D.V = 0,001.1000 = 1kg$

  0
  2021-09-09T13:03:16+00:00

  Đáp án:

   Hiện tại bạn đang học chương trình lớp 8, để giải một bài toán nhiệt lượng hay bất cứ bài toán nào liên quan đến P thì bạn phải đổi lít ra kg. Ngay lớp 6 chúng ta cũng đã được học cách đổi lit ra kg để tính toán 1 số bài toán rrr
  Thi tốt 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )