cho mik b tất cả công thức của hệ viet đc ko

Question

cho mik b tất cả công thức của hệ viet đc ko

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-11T01:02:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:03:59+00:00

  `+ x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2`

  `+ (x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2`

  `+ x_1-x_2`

  Tính `(x_1-x_2)^2=a`

  `=> x_1-x_2=±sqrta`

  `+|x_1-x_2|`

  Tính `(x_1-x_2)^2=a`

  `=> |x_1-x_2|=sqrta`

  `+x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)`

  `+` Ta có hệ phương trình:

  \begin{cases} a+b=S\\a.b=P \end{cases}

  Vậy `a,b` là nghiệm của phương trình:

    `x^2-Sx+P=0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )