cho mik hỏi `s/{v+5} =s/v + ???` giúp zới

Question

cho mik hỏi
`s/{v+5} =s/v + ???`
giúp zới

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-09T15:41:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:43:02+00:00

  Đáp án:

   \(\dfrac{-5s}{v^2+5v}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{s}{v+5}=\dfrac{s}{v}+x\\\to x=\dfrac s{v+5}-\dfrac sv\\\to x=\dfrac{sv-s\left(v+5\right)}{\left(v+5\right)v}\\\to x=\dfrac{sv-sv-5s}{\left(v+5\right)v}\\\to x=\dfrac{-5s}{v^2+5v}\end{array}\)

  0
  2021-08-09T15:43:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )