Cho mik xin công thức bài này Một người đi quãng đường từ nhà tới trường. Quãng đường đầu V1= 3m/s nữa quãng đường đầu đi với V2=4m/s . Tính Vtb của n

Question

Cho mik xin công thức bài này
Một người đi quãng đường từ nhà tới trường. Quãng đường đầu V1= 3m/s nữa quãng đường đầu đi với V2=4m/s . Tính Vtb của người đó đi đc trên cả quãng đường

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-31T13:50:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:51:09+00:00

  Công thức :

  Vtb=$\frac{s}{t}$

  Trong đó : V là vận tốc.

  s là quãng đường đi được .

  t là thời gian để đi hết quãng đường đó .

  Từ đó suy ra công thức bài này :

  $V_{12}$ =$\frac{t_{1}+t_{2}}{2}$  

  Tóm  tắt :

  $V1=3m/s$  ;  $t_{1}$ 

  $V2= 4m/s$ ;  $t_{2}$ 

                                       Bài giải

         Vận tốc tb của người đó đi được trên cả quãng đường là :

            $V_{12}$ = $\frac{t_{1}+t_{2}}{2}$ =$\frac{3+4}{2}$ $= 3.5$ $(m/s)$ 

                                                          Đáp số : $3.5 m/s$

  0
  2021-08-31T13:51:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 3m/s = 10,8km/h

  4m/s = 14,4 km/h

  Vtb của người đó đi đc trên quãng đường là 

  (10,8+14,4): 2= 12,6km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )