Cho mik xin công thức tính ở hai trường hợp // với nt cái ạ

Question

Cho mik xin công thức tính ở hai trường hợp // với nt cái ạ

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-08-30T21:20:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:21:56+00:00

  1: Trường hợp đoạn mạch có `n` điện trở mắc song song:

  `I = I_1 + I_2 + … + I_n`

  `U = U_1 = U_2 = … = U_n`

  `(I_1)/(I_2) = (R_2)/(R_1)`

  `1/(R_{tđ}) = 1/(R_1) + 1/(R_2) + … + 1/(R_n)`

  2: Trường hợp đoạn mạch có `n` điện trở mắc nối tiếp:

  `I = I_1 = I_2 = … = I_n`

  `U = U_1 + U_2 + … + U_n`

  `(U_1)/(U_2) = (R_1)/(R_2)`

  `R_{tđ} = R_1 + R_2 + …  R_n`

  0
  2021-08-30T21:22:03+00:00

  Giả sử trong mạch có 2 điện trở:

  Đoạn mạch nối tiếp:

  `R_{tđ}=R_{1}+R_{2}`

  `I=I_{1}=I_{2}`

  `U=U_{1}+U_{2}`

  `U_{1}/U_{2}=R_{1}/R_{2}`

  Đoạn mạch song song:
  `1/R_{tđ}=1/R_{1}+1/R_{2}`

  `R_{tđ}=(R_{1}.R_{2})/(R_{1}+R_{2})`

  `I=I_{1}+I_{2}`

  `U=U_{1}=U_{2}`

  `I_{1}/I_{2}=R_{2}/R_{1}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )