Cho mik xin công thức vật lý 6 đến 8 nha

Question

Cho mik xin công thức vật lý 6 đến 8 nha

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-08-19T19:08:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:10:20+00:00

  CÁC CÔNG THỨC TRONG MÔN VẬT LÝ LỚP 6

  – Trọng lượng: P = 10 x m (N)
  – Trọng lượng riêng: d = P/V hoặc d = D x 10 (N/m3)
  -Khối lượng: m = D x V (kg)
  -Khối lượng riêng: D = m/V (kg/m³)
  -Thể tích: V = m : D hoặc P : d (m3)

  Trong các công thức đó
  P là trọng lượng (N)
  m là khối lượng (kg)
  d là trọng lượng riêng (N/kg)
  V là thể tích (m3)
  D là khối lượng riêng( kg)

  lớp 8 

  v=s/t 

  0
  2021-08-19T19:10:26+00:00

  Các công thức vật lí lớp 8

  +công thức tính vận tốc:v=s/t

  +công thức tính vận tốc trung bình:Vtb=s/t

  +công thức tính áp suất:p=F/S

  +công thức tính áp suất chất lỏng:p=d.h

  +công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:Fa=d.V

  Trong đó

  +d là trọng lượng riêng của chất lỏng

  +p là áp suất ở đáy cột chất lỏng

  +h là chiều cao của cột chất lỏng

  +F là áp lực tác dụng nên

  +S là diện tích mặt bị ép

  ????????????????????xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )