cho mik lời giải đầy đủ ạ một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m diện tích bằng 300m vuông tính chiều dài và chiều rộng của khu

Question

cho mik lời giải đầy đủ ạ
một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m diện tích bằng 300m vuông tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-05T16:33:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:34:38+00:00

  Đặt `x` (m) là cd ban đầu của khu vườn. (đk: `x>0`)

  `=>` Khu vườn có cr ban đầu là `x-5` (m) 

  Theo đề ra, ta có pt: `x(x-5)=300`

  `=>x=20`

  Vậy cd và cr ban đầu của khu vườn lần lượt là `20`m và `15`m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )