Cho mình bt là trái đất có có mấy môi trường kể tên ra?

Question

Cho mình bt là trái đất có có mấy môi trường kể tên ra?

in progress 0
Adalynn 2 giờ 2021-10-17T04:37:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:38:54+00:00

  Có 4 môi trường :

  Môi trường sinh vật

  Môi trường trên không

  Môi trường trong lòng đất , trên mặt đất

  Môi trường dưới nước

  0
  2021-10-17T04:39:09+00:00

  đất nước k khí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )