cho mình hỏi 2/3+-5/9-1/4 bằng bao nhiêu ạ giải thích + đáp án

Question

cho mình hỏi 2/3+-5/9-1/4 bằng bao nhiêu ạ
giải thích + đáp án

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-18T13:33:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:34:27+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `2/3 + (-5)/9 – 1/4`

  `= 24/36 + (-20)/36 – 9/36`

  `= (24 + (-20) – 9)/36`

  `= (-5)/36`

   

  0
  2021-09-18T13:34:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2/3+(-5/9)-1/4`

  `=2/3-5/9-1/4`

  `=24/36-20/36-9/36`

  `=-5/36`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )