Cho mình hỏi ạ… Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm , vật cách thấu kính 30cm. Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính… A. 60cm B. -60c

Question

Cho mình hỏi ạ…
Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm , vật cách thấu kính 30cm. Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính…
A. 60cm B. -60cm C. 50cm

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-09-06T14:30:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:32:08+00:00

  Đáp án:

  A

  Giải thích các bước giải:

   Công thức thấu kính

  $\frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{{20}} \Rightarrow d’ = 60cm$ 

  Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính: 60cm

  0
  2021-09-06T14:32:22+00:00

  Ta có: 

  $\frac{1}{d}+\frac{1}{d’}=\frac{1}{f}$

  $\Rightarrow \frac{1}{30}+\frac{1}{d’}=\frac{1}{20}$

  $\Rightarrow \frac{1}{d’}=\frac{1}{20}-\frac{1}{30}=\frac{3}{60}-\frac{2}{60}=\frac{1}{60}$

  $\Rightarrow d’=60$

  Vậy ta chọn A

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )