Cho mình hỏi ạ : Một học sinh đi xe đpạ điện từ nhà đến trường mất 10 phút với vận tốc là 20 ( km/h ) hỏi nhà cacgs trường bao nhiêu km ? muốn đến sớ

Question

Cho mình hỏi ạ : Một học sinh đi xe đpạ điện từ nhà đến trường mất 10 phút với vận tốc là 20 ( km/h ) hỏi nhà cacgs trường bao nhiêu km ? muốn đến sớm hơn 5 phút thì học sinh phải đi với vận tốc là bao nhiêu km/h

in progress 0
Lyla 2 ngày 2021-12-07T22:26:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:27:29+00:00

  Đáp án:

   s = 10/3km     v’ = 40km/h

  Giải thích các bước giải:

   Nhà cách trường là:
  \[s = v.t = 20.\frac{1}{6} = \frac{{10}}{3}km\]

   Vận tốc lúc sau là:
  \[v’ = \frac{s}{{t’}} = \frac{{\frac{{10}}{3}}}{{\frac{1}{{12}}}} = 40km/h\]

  0
  2021-12-07T22:27:53+00:00

  Đổi: 10 min = 1/6 h

  Quãng đường từ nhà đến trường:

  s = v.t = 20 . 1/6 ≈ 3,33(km)

  Vậy nhà cách trường khoảng 3,33 km.

  Muốn đến sớm hơn 5 phút thì học sinh phải đi với vận tốc là:

  v=s/t= 3.33/ (1/12) = 40(km/h)

  Vậy muốn đến sớm hơn 5 phút thì học sinh phải đi với vận tốc 40 km/h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )