cho mình hỏi câu này tìm pt đường thẳng d:y=ax+b đi qua điểm I(2;3) và tạo bởi 2 tia ox,oy một tam giác vuông cân

Question

cho mình hỏi câu này
tìm pt đường thẳng d:y=ax+b đi qua điểm I(2;3) và tạo bởi 2 tia ox,oy một tam giác vuông cân

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-15T19:51:56+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:52:56+00:00

  Đáp án:

  đk a khác 0

  Giải thích các bước giải: vì d đi qua I(2;3) nên 3=2a+b(1)

  gọi giao của d với ox,oy lần lượt là A,B

  => A(-b/a;0); B(0;b)

  =>OA=trị tuyệt đối -b/a

  OB= trị tuyệt đối b

  tam giác vuông cân nên OA=OB

  => trị tuyệt đối -b/a = trị tuyệt đối b

  xét các trường hợp kết hợp (1) tìm ra a,b suy ra d

  0
  2021-09-15T19:53:16+00:00

  Đáp án: d: y= -x+5

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )