Cho mình hỏi câu nói Tại sao nói:” hoà bình ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức( đối với việt nam)(đối với các dân tộc)”hai

Question

Cho mình hỏi câu nói Tại sao nói:” hoà bình ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức( đối với việt nam)(đối với các dân tộc)”hai câu nói đó có giống nhau ko

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-25T15:16:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:17:40+00:00

  * Thời cơ :

  Từ sau “chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là hòa bình ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

  – Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực

  – Các nước có điều kiện : Xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển các lực lượng sản xuất, làm chuyển biến cơ cấu và phát triển kinh tế

  – Khai thác các nguồn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, tiến bộ KHKT của nước ngoài để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các nước.

  – Các dân tộc có điều kiện quảng bá, học hỏi để đa dạng văn hóa dân tộc

  – Các vấn đề xung đột, mâu thuẫn… sẽ được cộng đồng quốc tế cùng giải quyết 

  * Thách thức :

  – Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ, tìm kiếm con đường hợp lí nhất tring quá trình hộ nhập quóc tế, biết phát huy thế mạnh của mình

  – Tăng nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vật vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý

  – Nguy cơ tụt hậu, hòa tan của nền kinh tế. Cần sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và có chiến lược phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư phù hợp

  – Nguy cơ bất ổn về kinh tế, chính trị và vấn đề độc lập, chủ quyền quốc gia

  – Làm tăng khoảng cách giàu nghèo, tệ nạn và bất công trong xã hội

  – Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )