cho mình hỏi cấu trúc này là cấu trúc gì v interesting historical city ( adj+adj+noun)

Question

cho mình hỏi cấu trúc này là cấu trúc gì v interesting historical city ( adj+adj+noun)

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-09T02:03:11+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T02:04:26+00:00

    tính từ cảm nhận đứng trước tính từ chỉ thời gian xưa mới

    tính từ đứng trước danh từ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )