Cho mình hỏi khi muốn nói “thật tốt khi có bạn ” trong bài ngữ pháp thì sử dụng kind of hay kind to??

Question

Cho mình hỏi khi muốn nói “thật tốt khi có bạn ” trong bài ngữ pháp thì sử dụng kind of hay kind to??

in progress 0
Josie 2 giờ 2021-09-07T11:41:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:42:22+00:00

  kind of nha em

  0
  2021-09-07T11:43:02+00:00

  Kind of

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )