Cho mình hỏi là C4H6(OH)4 có phản ứng với Cu(OH)2 lần không ạ. Giả sử phản ứng thì phương trình được viết như nào ạ?

Question

Cho mình hỏi là C4H6(OH)4 có phản ứng với Cu(OH)2 lần không ạ. Giả sử phản ứng thì phương trình được viết như nào ạ?

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-20T13:47:26+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:49:03+00:00

  Ancol $4C$, $4OH$ nên có 1 CTCT duy nhất:

  $CH_2OH-CH(OH)-CH(OH)-CH_2OH$ (butantetraol)

  Những ancol có ít nhất $2$ nhóm $OH$ liền kề thì hoà tan được $Cu(OH)_2$. Vậy $C_6H_4(OH)_4$ có phản ứng với $Cu(OH)_2$.

  $2C_4H_{10}O_4+Cu(OH)_2\to (C_4H_9O_4)_2Cu+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )