Cho mình hỏi là ở phương trình FeOH3 + HCL thì nó vẫn xảy ra do Fe phân li ra ion Con trường phản ứng tạo ra FeOH3 thì nó lại không phân li là thế nào

Question

Cho mình hỏi là ở phương trình FeOH3 + HCL thì nó vẫn xảy ra do Fe phân li ra ion
Con trường phản ứng tạo ra FeOH3 thì nó lại không phân li là thế nào ????????

in progress 0
Alaia 23 phút 2021-09-16T01:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:26:05+00:00

  Phương trình ion của $Fe(OH)_3+3HCl\to FeCl_3+3H_2O$   (1)

  $Fe(OH)_3+3H^+\to Fe^{3+}+3H_2O$

  Vậy bản chất của (1) là cả phân tử $Fe(OH)_3$ phản ứng với $H^+$ do $Fe(OH)_3$ điện li kém. 

  Cũng vì điện li kém nên xảy ra phản ứng (2):

  $Fe^{3+}+3OH^-\to Fe(OH)_3$

  0
  2021-09-16T01:26:19+00:00

  Ở trên :  $Fe(OH)_3 + 3HCl -> FeCl_3 + 3H_2O$

  Khi bazo ko tan tác dụng với axit thì tạo ra muối và nước. 
  Đa số muối là chất điện li mạnh nên mới phân li ra ion $Fe^{3+}$ và $3Cl^{-}$.

  Còn $Fe(OH)_3$ là chất điện li yếu vì chỉ 5 bazo tan là chất điện li mạnh thôi ( $NaOH, KOH, LiOH, Ba(OH)_2, Ca(OH)_2$.)

  Nhưng $Fe(OH)_3$ vẫn có thể điện li ra 2 ion $Fe^{3+}$ và $OH^{-}$ nha, chất điện li yếu khác với chất ko điện li nha bạn. Chất điện li yếu biểu diễn = mũi tên 2 chiều.

  $Fe(OH)_3⇄Fe^{3+}+3OH^{-}$

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )