cho mình hỏi O trong tiếng anh là gì vậy ạ Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường Khẳng định:S + V_S/ES + O Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V

Question

cho mình hỏi O trong tiếng anh là gì vậy ạ
Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường
Khẳng định:S + V_S/ES + O
Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?

in progress 0
Elliana 6 ngày 2021-12-04T06:52:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:54:22+00:00

  O là tân ngữ nha bạn 

  (Không giải thích gì thêm vì đây là lý thuyết !!!) 

  0
  2021-12-04T06:54:27+00:00

  trong tiếng anh là tân ngữ nha bạn

  Vd như 

  she => her

  he=> him

  We => us

  Động từ thường

  Nếu là các ngôi như

  I you we they thì đi với V nguyên thể

  he she it thì đi với ve/es

  Cho mik ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )