Cho mình hỏi SN=2/3 SC ( n thuộc sc ) Vẽ ntn vậy

Question

Cho mình hỏi SN=2/3 SC ( n thuộc sc )
Vẽ ntn vậy

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-12T02:09:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:11:17+00:00

  Đáp án:

  N nằm giữa SC và chia SC thành 3 phần thì SN chiếm 2 phần

  Giải thích các bước giải:

  \(SN = \dfrac{2}{3}SC\) và N ∈ SC

  ⇒ N nằm giữa SC và chia SC thành 3 phần thì SN chiếm 2 phần

  0
  2021-08-12T02:11:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Có `SN=2/3SC;N ∈ SC`

  `⇒ N` nằm giữa `SC,` khi chia `SC` thành `3` phần thì `SN` chiếm `2` phần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )