cho mình hỏi tại sao mOz + zOy làm sao lại bằng góc mOy ạ giải thích giúp mình với xong mình vote 5 sao cảm ơn nhiều ạ giúp mình với

Question

cho mình hỏi tại sao mOz + zOy làm sao lại bằng góc mOy ạ
giải thích giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-11-26T19:05:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T19:06:10+00:00

  mOz+zOy=mOy khi tia Oz nằm giữa hai Om và Oy.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!????????????????????????

   

  0
  2021-11-26T19:06:35+00:00

   

  Om và Oy tạo góc mOy

  Oz nằm giữa Om và Oy

  => mOz+zOy=mOy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )