cho mình hỏi tại sao tia Oy nằm giữa lại góc xOy + góc yOz bằng góc xOz ạ giải thích chi tiết chỗ này giúp mình với tại sao tia Oy nằm giữa lại góc xO

Question

cho mình hỏi tại sao tia Oy nằm giữa lại góc xOy + góc yOz bằng góc xOz ạ
giải thích chi tiết chỗ này giúp mình với tại sao tia Oy nằm giữa lại góc xOy + góc yOz bằng góc xOz ạ
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Bella 6 ngày 2021-12-03T21:31:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:33:36+00:00

  Vì Oy nằm giữ góc xOz chia góc xOz thành 2 góc là: góc xOy và góc yOz 

  Nên ta cộng 2 góc xOy và góc yOz lại với nhau ta được xOz.

   

  0
  2021-12-03T21:33:42+00:00

  -Vì Oy nằm giữ góc xOz chia góc xOz thành 2 góc là:

  -Góc xOy và góc yOz.

  => Ta cộng 2 góc xOy và góc yOz lại với nhau ta được xOz.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )