cho mình hỏi trọng lượng của vật có bằng trọng lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ , vì mình nghĩ + khi nổi trên mặt nước :

Question

cho mình hỏi trọng lượng của vật có bằng trọng lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ , vì mình nghĩ
+ khi nổi trên mặt nước : Fa = Pvật
+ khi tính trọng lượng của nước bị vật chiếm chỗ : Fa = P nước bị vật chiếm chỗ
Giair thích hộ mình với ạ ! Mình cảm ơn !

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-05T01:06:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:07:44+00:00

  Đáp án:

   Trong mọi trường hợp, khi vật đã nằm yên lặng trong chất lỏng thì trọng lượng của vật bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

   Khi vật nằm yên lặng trong chất lỏng thì: 

          $P = F_A$ 

  Mà: $P$ là trọng lượng của vật; 

         $F_A = d_{cl}.V_{cc}$ chính là trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T01:07:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Trọng lượng của vật bằng trọng lượng chất lỏng mà vật chiếm chỗ

  Vì trọng lượng của vật sẽ bằng với trọng lượng phần nước mà vật chiếm chỗ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )