cho mình hỏi viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục 4 đơn vị

Question

cho mình hỏi viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục 4 đơn vị

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-09-08T06:22:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:23:36+00:00

  Mình đặt tập hợp là S nha

  Cách 1: $S = {{15; 26; 37; 48; 59}}$

  Cách 2: $S = {{ab | ab ∈ N; b = a + 4}}$

  Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  0
  2021-09-08T06:23:57+00:00

  Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục 4 đơn vị.

  ⇒ A = { 15; 26; 37; 48; 59 }

  ⇒ A = { ab ∈ N / b > a 4 đơn vị }

  @peachybee

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )