Cho mình hỏi với mình cám ơn ạ^^ Viết các PTHH dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

Question

Cho mình hỏi với mình cám ơn ạ^^
Viết các PTHH dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

in progress 0
Raelynn 6 ngày 2021-12-03T22:12:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:13:22+00:00

  Đáp án:

   mình có pt

  Giải thích các bước giải:

   1 . KMnO4 –> K2MnO4 + MnO4 + O2
  2.   KClO3 –> KCl + O2
  3.  KNO3–> KNO2+O2
   TỰ CÂN BẰNG NHA

  0
  2021-12-03T22:13:36+00:00

  2KMnO4→MnO2+O2+K2MnO4

  2KClO3→2KCl+3O2

  BẠN THAM KHẢO NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )