Cho mình hỏi với nha mọi người ơi 24-|x+8|=21

Question

Cho mình hỏi với nha mọi người ơi
24-|x+8|=21

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-11-19T23:57:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T23:59:42+00:00

  ` 24 – |x + 8| = 21 `

  ` => |x + 8| = 3 `

  ` => x + 8 = 3 ` hoặc ` x + 8 = -3 `

  ` TH1: `

  ` x + 8 = 3 `

  ` => x = -5 `

  ` TH2: `

  ` x + 8 = -3 `

  ` => x = -11 `

  Vậy ` x = -5 ` hoặc ` x = -11 `

  0
  2021-11-19T23:59:47+00:00

  Đáp án:

  `S={-5;-11}`

  Giải thích các bước giải:

   `24-|x+8|=21`

  `<=> |x+8|=24-21`

  `<=> |x+8|=3`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x+8=3\\x+8=-3\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=3-8\\x=-3-8\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=-11\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-5;-11}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )